Fredrik Karl Ivar Hult

Skriver vanligtvis sitt namn "Fredrik Hulth" och frekvent användare av nicket "Fredrikhimlen" på the internets. Datornörd med kunskap om nätverk och en hel del andra till synes oanvändbara kunskaper.

Under åren 2009-2011 hade jag möjligheten att på allvar lära mig koden bakom Ciscos nätverkspruttlar. Men, som så mycket annat så är en sådan jargong en färskvara. När språket slutar talas så försvinner det snart ur medvetandet. Nu ligger nog mitt liv i att leka med Ubuntu Server, Nginx, PHP, WordPress. Ciscos proffspruttlar är liksom inte var mans egendom.

Kontakta mig

Denna sidan ligger på: fredrikhulth.se - fredrikhult.se